RECEPTKERESŐ
FACEBOOK
 
 

Felhasználási feltételek és adatvédelmi politika

A jotettem.hu internetes honlap (továbbiakban: Honlap) üzemeltetője a Hajdina Bt. (székhely: 3529 Miskolc, Perczel M. u. 38. III/10, továbbiakban "Üzemeltető/Szolgáltató").

A jotettem.hu internetes honlap látogatásával és használatával Ön Felhasználónak minősül és elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket és adatvédelmi irányelveket.

 

A szolgáltatást a Hajdina Bt. biztosítja, melynek használatával Ön, mint Felhasználó elfogadja az alábbi pontokat.

• a Honlap látogatása ingyenes és személyes adatok megadása nem szükséges hozzá

• a Honlap használata (tartalom feltöltése és hozzászólás) regisztrációhoz kötött, melynek során Ön köteles megadni a következő személyes adatok (név, lakcím, születési hely és idő, e-mail cím, felhasználói név, jelszó) az adatok szolgáltatása önkéntes

• az Üzemeltetőt haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról

• az Ön szerződéskötési képessége nem korlátozott.

A Hajdina Bt. fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek. Minden Felhasználó regisztrációjával tudomásul veszi, hogy a regisztráció során megadott információk, adatok harmadik fél jogait vagy jogos érdekeit nem sérthetik.
A honlap egyes részeinek letöltésekor bizonyos esetben kisméretű adatfájlokat helyezünk el automatikusan a számítógépeden. ("cookie"). Ennek megtörténtéről nem kapsz további értesítést, az adatfájlok a honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. Az adatfájlokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhatsz, ennek pontos módjáról böngésződ útmutatója igazít el. A honlapra való felépéssel számítógépének egyes paramétereiből, illetve annak Internet címéről (IP) naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az üzemeltető és a tartalomszolgáltató kizárólag a honlap fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatoknak minősülhet. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az érintett kérelmére az üzemeltető és a tartalomszolgáltató haladéktalanul megsemmisíti.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

 

A jotettem.hu honlapon közzétett minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, az Üzemeltető szellemi alkotását képezi. A Honlapon az Üzemeltető által közzétett tartalmakat felhasználni kizárólag az 1999. évi LXXVI. törvény keretein belül szabad.

Ön tudomásul veszi és hozzájárul, hogy az Ön által a honlapra feltöltött szöveges és képi tartalomra (pl: receptleírás, arckép, ételfotó) a feltöltéssel egyidejűleg, kizárólagos, határozatlan időre szóló, területi korlátozástól mentes, ellenszolgáltatás nélküli, harmadik személyekre átruházható felhasználási jogot enged az Üzemeltető részére. Az Üzemeltető a feltöltött tartalmakat a felhasználási jog keretében jogosult területi és időbeli korlátozás nélkül, részben vagy egészben felhasználni, többszörözni, átdolgozni vagy átruházni, vagy bármely egyéb ismert felhasználási módon használni.

Ön a felhasználási díjról a tartalom feltöltésével egyidejűleg kifejezetten lemond.

Az Üzemeltető kizárja felelősségét a tartalommal való bármely igényérvényesítés esetén, a tartalmat feltöltő Felhasználó a feltöltéssel korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal bármely jogszabálysértés vagy egyéb igényérvényesítés miatt eljáró szervektől vagy harmadik személyektől érkező igények esetére, egyben a tartalom feltöltése előtt köteles gondoskodni a tartalom közzétételéhez szükséges minden engedély és jogosultság megszerzéséről.

Az Üzemeltető a Honlapon közzétett információkat, adatokat, tartalmakat jogosult, de nem köteles ellenőrizni. Az Üzemeltető, mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.
Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.
Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben az Üzemeltető minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót.
Az Üzemeltető kizár bármely és minden felelősségét a Felhasználók által tanúsított magatartásért, feltöltött tartalomért, azok működőképességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért.

Ön beleegyezik abba, hogy a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.
A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

 

Az Üzemeltető a következő alapelvek szerint moderálja a cikkekhez és receptekhez tartozó hozzászólásokat:

• Korlátlan felelősséget csak az általunk szerkesztett tartalmakért vállalunk.

• Ugyanakkor fenntartjuk a jogot a személyiségi és kisebbségi jogokat, az alkotmányos elveket sértő, illetve az öncélúan durva, trágár, ízléstelen, alpári hangnemben fogalmazott hozzászólások törlésére, amint azok tudomásunkra jutnak.

• A hozzászólásokat moderáljuk, ám elkerülheti figyelmünket egy-egy törvénysértés.

Ezért ha ilyen, vagy egyéb vitatható tartalmú hozzászólással találkozik, kérjük, jelezze ezt a info@jotettem.hu e-mail címen.

A Hajdina Bt., jelen weboldal tulajdonosa és üzemeltetője, nem vállal felelősséget a látogatók által elhelyezett üzenetekért és csatolásokért (kép, hang, videó és bármilyen más média). A felelősség az üzenetet és a csatolást elhelyező személyt terheli.

 

A jotettem.hu honlapon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes. Személyes adatok tekintetében az jotettem.hu kiadásáért felelős adatkezelő a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. előírásai szerint jár el. A tartalomszolgáltató, a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett írásbeli beleegyezése nélkül - jogszabály eltérő rendelkezése kivételével - harmadik személyeknek nem adja át. A személyes adatok felhasználásának a célja, hogy e-mailben különböző hasznos információkat megosszon veled az jotettem.hu. Természetesen ezekről a levelekről egy kattintással le lehet iratkozni a levélben.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy jelen Felhasználási feltételeket és Adatvédelmi irányelveket bármikor egyoldalúan módosítsa, amelyről az Ön részére értesítést küld.

 


MOBIL ALKALMAZÁS


REKLÁM


 
 
Copyright © 2013 www.jotettem.hu Minden jog fenntartva.